Co 27 sekund na świecie ktoś słyszy diagnozę – nowotwór krwi! Dawstwo szpiku – idea bez granic