Szansa dla dzieci ze wznową białaczki - Fundacja DKMS sponsorem niekomercyjnego badania