Energia jest kobietą!  11. edycja Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter