2 miliony Dawców szpiku w polskim rejestrze! Czy to wystarczająca liczba, by każdy Pacjent potrzebujący przeszczepienia szpiku znalazł zgodnego niespokrewnionego Dawcę?