Od potencjalnego Dawcy szpiku do Dawcy faktycznego. Jak wygląda droga do oddania krwiotwórczych komórek macierzystych lub szpiku?