Czy Polacy wiedzą, kiedy potrzebne jest przeszczepienie szpiku? Co wiemy o zgodności Dawcy i Biorcy? Wyniki ogólnopolskiego badania