Galerie NEPI Rockcastle przygotowane do funkcjonowania w covidowej rzeczywistości