„Wysłucham, pocieszę, poszukam rozwiązania” – polska młodzież o potrzebie bliskości z drugim człowiekiem