Co trzeci rodzic nie planuje skontrolować wzroku dziecka przed zbliżającym się rokiem szkolnym.