Money, money, money... Wyższe wynagrodzenia i pragnienie samorealizacji głównymi powodami chęci zmiany pracy.