#Cicheżyczenia. Życzę Ci, żebyś znalazł zgodnego Dawcę szpiku i dostał bezcenny prezent - drugą szansę na życie