Nexity z pozwoleniem na budowę II etapu inwestycji LifeTown