Pobiegną po okulary dla podopiecznych domów dziecka