Tylko 6 proc. Polaków jest potencjalnym dawcą szpiku. Na czym polega dawstwo szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych?