Pacjenci hematoonkologiczni potrzebują większego wsparcia psychologicznego. Raport IQIVIA